Nedir?

TEŞCİ NEDİR?

Teşci nedir? Kelime kökeni: Arapça eskimiş ve isimdir. Cesaret verme, cesaretlendirme, yüreklendirme. Şecaatlandırma, cesaret verme, Bahadırlık etme. Cümle içinde kullanımı:’ Pilotluk mesleğinin asıl önemli noktası teşci içeren  duyguların kalpte barındırılmasıdır. 

Nedir?

TAKİM NEDİR?

Takim nedir? Kelime kökeni: Arapça eskimiş ve isimdir. Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma. Mikrobundan arıtma. Neticesiz bırakma. Cümle içinde kullanımı:’Kediyi evcil hayvan olarak almaları için önce takim edilmesi gerekiyormuş.’

Nedir?

İNTİBA NEDİR?

İntiba nedir? Kelime kökeni: Arapça eskimiş ve isimdir. İzlenim, zihinde iz bırakma, basılma. Cümle içinde kullanımı:’Bu olay onda kötü bir intiba bırakır diye  bahsedilmedi.’

Nedir?

ZAİL NEDİR?

Zail nedir? Kelime kökeni: Arapça eskimiş ve sıfattır. Yok olan, ortadan kalkan, tükenen, gelip geçici. Sürekli olmayan. Cümle içinde kullanımı:’Elimizdeki stoklar hem zail hemde bu yılın en çok satan ürünleri oldu.’ 

Nedir?

AMİL NEDİR?

Amil nedir? Kelime kökeni: Arapça isimdir. Etken, etmen, sebep, faktör, neden. İsteyen, emeli olan. Bir işle mükellef olan. Cümle içinde kullanımı:’Onu etkileyen amiller olmasa böle hata vermez.’

Nedir?

İPTİDAİ NEDİR?

İptidai nedir? Kelime kökeni: Arapça eskimiş ve sıfattır. İlkel, ilkokul. Cümle içinde kullanımı:’Annesi iptidai den mezun olan öğrenciler  benim yanıma uğrasın.’

Nedir?

İTİYAT NEDİR?

İtiyat nedir? Kelime kökeni: Arapça eskimiş ve isimdir. Alışkanlık, huy. Cümle içinde kullanımı:‘Sigara içme itiyat yaptı sende acilen buna bir son vermelisin.’

Nedir?

ALARM NEDİR?

Alarm nedir? Kelime kökeni: Fransızca isimdir. Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için verilen işaret. Kimi saatlerde bulunan uyandırma zili ya da sesi. Cümle içinde kullanımı:’Okuldaki yangın alarmı çalmaya başlayınca herkes acilen binayı boşaltmaya başladı.’

Nedir?

STANT NEDİR?

Stant nedir? Kelime kökeni: İngilizce isimdir. Sergilik. Bir fuarda ya da sergide malların sergilendiği yer At yarışlarında seyirci tribünü. Cümle içinde kullanımı:’Gezdiği stantlar arasında aradığını bulamadı.’