Nedir?

Akid Nedir?

57 GösterimKelime Kökeni: Arapça-avâkıd çoğul biçimi – Bir sözleşmeyi imzalayanlardan her biri, sözleşme tarafları – Aralarında akid imzalayan kişilerden her biri Cümle içinde kullanımı: ” Akid olan kişiden biri sözleşmenin karşılıklı olarak feshini isteyebilir. “

Nedir?

Akıbet-endiş Nedir?

54 GösterimKelime Kökeni: Arapça-âkıbet+Farça-endîş – Her işin sonunu önceden düşünme, sonucu düşünmek, gelecek düşüncesi – İstikbalini düşünme, akıbetini düşünmek, gelecek endişesi Cümle içinde kullanımı: ” Akıbet-endiş ede ede henüz gelmemiş yarınların izinde kendimi yoruyorum. “

Nedir?

Akıbetbin Nedir?

61 GösterimKelime Kökeni: Arapça-âkıbet+Farsça-bîn – Uzağı görebilen, her işin sonunu önceden gören, ileri görüşlü, daha sonra olabilecekleri gören Cümle içinde kullanımı: “Bu garabetten ancak akıbetbin olan sıyrılıp kurtulacak bundan eminim.”

Nedir?

Akı Nedir?

80 GösterimKelime Kökeni: Sıfat – Akım, seyelan – Belli bir düzlemin belli bir bölgesinden geçen güç çizgileri – Nükleer fizikte serbest parçacıkların ortalama hızının çarpımı – Ses, ışık gibi enerjilerin yayılma hızının ölçüsü Cümle içinde kullanımı: “Santralin ürettiği gücün akısı ölçümlere tabi olarak metreküp bazında değerlendiriliyor. “