Onedirki

Atâyâ Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça – Armağanlar – Bahşişler – Lütuflar – İhsanlar – Hediyeler Cümle içinde kullanımı:” Şeyhimizin bizlere atâyâ gönderdiğini, bizleri hep düşündüğünü iyi biliriz.”

Onedirki

Ataş Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-âteş  – Susuzluk, susama – Hararet, sıcaklık – Tutturgaç Cümle içinde kullanımı: ” Kimselere göstermem yüreğime düşen ataşı!”

Onedirki

Âtâm Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-utum çoğul biçimi – Kasırlar, köşkler, hisarlar – Kır evleri Cümle içinde kullanımı:” Buralar 1900’lü yıllarda âtâm tarzı yapılarla doluydu sonrasında yerine katlı binalar yükselmeye başladı.”

Onedirki

Atalık Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – Babalık, dedelik – Lalalık – Babaya yaraşır davranış Cümle içinde kullanımı:” Onun bana yaptığı babalığı atalığı asla unutmam sayesinde adam olabildim.”

Onedirki

Atalar Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – Ecdat – Geçmişteki büyükler Cümle içinde kullanımı: ” Atalarımız birlik olmanın önemini ve değerini hep belirtmişlerdir.”

Onedirki

Atak Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – İyi kötü ağzına geleni söyleyip övünmekle beraber sözünün eri olan – Yerli yersiz her şeye karışıp kavga ve gürültü çıkaran kimse – Düşünmeksizin her işe atılıp sokulan, tedbirsiz, savruk, dikkatsiz, dağınık, düzensiz Cümle içinde kullanımı:” Süleyman  çocukluğundan bu yana hep atak biriydi.”  

Onedirki

Arz Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça – En, genişlik – Enlem – Tûl karşıtı – Yer, yeryüzü, dünya, yer kabuğu – Ülke, belde, memleket – Bildirme, beyan Cümle içinde kullanımı: ” Bir üst makama isteğimizi arz ettik, dilekçeler yazdık bakalım hayırlısı.”