Nedir?

Akl-i Küll Nedir?

35 GösterimKelime Kökeni: tamlama-ad – Tam, eksiksiz akıl, her şeyi kavrayan akıl – Doğadaki uyum, ahenk – Mecaz: Cebrail – Mecaz: Hz. Muhammed Cümle içinde kullanımı: ” Yaratan dünya ve tüm evrenlerinin gidişatını akl-i küll adıyla biçimlendirip toplamıştır. “

Nedir?

Akl-ı Evvel Nedir?

42 GösterimKelime Kökeni: Arapça-tamlama – Yaradılışla ilgili olan akıl ve zeka – Allah, Cenab-ı Hak – Akıllı, her şeyi bilir geçinen kişi – İl akıl, hılkî ve cibilli akıl Cümle içinde kullanımı: ” Dışarıdan izleyen birisi akl-ı evvel birine benzetecek ağabeyini. “

Nedir?

Akli Baliğ Nedir?

57 GösterimKelime Kökeni: Arapça-tamlama – Ergin olma durumu, yetişkin çağına gelmiş çocuk – On beş yaşını geçmiş genç – Ergenlik, ergin, reşit Cümle içinde kullanımı: ” Akli baliğ çağına geldiğinde kendi kararını verip yaşayacağın şehri sen seçersin.”

Nedir?

Akıl Nedir?

58 GösterimKelime Kökeni: Arapça-akl, ukûl çoğul biçimi – İnsana özgü olan düşünme ve anlama yetisi, zihin, us – Anlama, kavrama, fehim, idrak, zeka, feraset, anlayış – Düşünce, tefekkür, mülahaza, fikir, kanı – Öğüt, nasihat, salık, tavsiye – Hafıza, bellek, öğrenilenleri saklama gücü – Aklı Cümle içinde kullanımı: ” İnsana verilen en  büyük hediye akıl gücüdür, […]