Egosantrizm, Benmerkezcilik Nedir?

75 Gösterim

Egosantrizm, Benmerkezcilik Nedir?

Ego(ben) kelimesinden türetilen egosantrizm, kişilerin çevresi ve etrafında olup biteni kendi bakış açısı ile yorumlaması durumuna verilen addır.  Dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü, merkezde sadece kendisinin olduğunu ve herkesin onunla aynı düşünce birliğinde olduğuna varmasıdır.  Anne-babasının ona hizmet için vardır düşüncesi, başkalarının farklı düşünce ve duyguları olduğunu kavrayamamaktadırlar.

Genellikle 2-6 yaş arası çocukluk döneminde görülen bu benmerkezciliğe egosantrik dönem denmektedir.  Çocuklarda olağan görülen bu durum yetişkinlerde görüldüğünde bir davranış bozukluğu olarak nitelendirilmektedir.

Egosantrik dönemde olan çocuğun algısı sadece kendisi üzerinedir.  Paylaşımcı değildir, mülkiyete saygı duygusu gelişmemiştir, konuşmasında hep ben mantığı vardır.  İsteklerinin ertelenmesinden hoşlanmaz, davranışlarını sınır koyulmasından hoşlanmaz.  Çocuğun kişilik gelişimini etkileyen egosantrik dönem, bencillik gibi görünse de arada farklılık göstermektedir.

Benmerkezcilik kavramı ise ilk kez Psikolog ‘Jean Piaget’ tarafından ortaya atılmıştır.

Ford’a göre üç tür benmerkezcilik vardır, bunlar;

 • Görsel benmerkezcilik
 • Bilişsel benmerkezcilik
 • Duygusal benmerkezcilik

Çocuklar doğası gereği gelişim sürecinde çevresini algılamaya başlar, kendisini keşfetmeye başlayarak varlığının bilincine varır.

Egosantrik dönemdeki çocuk;

 • Kontrolsüzdür
 • Sabırsızdır
 • Merak eder
 • Sorumsuzdur
 • Yaratıcıdır
 • Hazza yöneliktir
 • Benmerkezcidir
 • İçinden geldiği gibi davranarak hareket eder.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir