Fatih Sultan Mehmed'in Babasına Ayar Çeken Mektubu! 1
Gündem

Fatih Sultan Mehmed’in Babasına Ayar Çeken Mektubu!

244 Gösterim

II.Murad 1444’de kendi isteğiyle tahtan feragat etmesiyle tahta çıkarılan Fatih Sultan Mehmed, henüz 12 yaşında bıyığı terlememiş bir oğlan çocuğudur. Babası Sultan II. Murad kendisinden öncesi padişahlar gibi evlatlarıyla taht savaşlarına girerek evlat katli yapmayarak, henüz çocuk olarak tabir edeceğimiz oğlunu tahta kendisi geçirmiştir.

Ki taht öyle bir muktedir ki, kimse ondan kendi isteğiyle feragat etmez, bu gücü ve ihtişamı kimselere emanet edemezlerdi. Osmanlı Devletinin o zaman ki görkemli durumu, sınırlarının genişliği düşünüldüğünde kulağa iyice akıl almaz bir kararmış gibi geldiği de ortada.

Gel gelelim koca Osmanlı devletinin 12 yaşında bir çocuğun yönetimine bırakıldığını duyan Macaristan kralı bu fırsatı kaçırmak niyetinde değil. II. Murad ile incil üzerine yemin ederek imzaladıkları 10 yıllık anlaşmayı fetva alarak bozdurdu.

Büyük bir müttefik haçlı ordusu teşekkül ederek Osmanlının sınır hudutlarına yürüdü, niyeti Osmanlı topraklarını teker teker kendi sınırları içerisine alarak Osmanlı Devletini yıkmaktı.

Zekiliğiyle ve akıllıyla farkını ortaya koyan Fatih Sultan Mehmed, saldırılar başladığında divanı toplayarak babasının tekrardan tahta çıkarak ordunun başına geçmesi gerektiğine karar verdi. Heyet ile birlikte divandan çıkan karar, Manisa da inzivaya çekilen babasına iletildi.

Kararı kabul etmeyerek oğluna şu sözlerle haber iletti

“–Oğlumuz Mehmet’e pâ­di­şahlığı vermekten maksadımız, kalan öm­rü­müzü ibâdât ü tâat üzere geçirmektir. Eğer sahip olduğu pâ­di­şahlık ken­disine lâzımsa, dîn ve devleti muhâfaza eylesin!..” dedi.

 

Bu cevaba isnaden babasını yola getirmek, devletin içine düşmek üzere olduğu kötü durumu çözmek isteyen Fatih Sultan Mehmed, asrın mektubunu yazarak zekasını ortaya koymuştur.

“–Devletlü babam! Dîn ve devlet tehlikededir. Eğer pâ­di­şah iseniz, buyurun ordunuzun başına geçin!.. Yok eğer pâ­di­şah ben isem, sizi, orduma başkumandan olarak nasb ve tâyin eyliyorum!..” diyerek emir ve ricayı akılcı bir üslupla birleştirmiştir. Durumun vahametini anlayan II. Murad oğlunun mektubunu emir telakki ederek ordunun başına geçmiştir.

Muhteşem bir orduyla düşmanın karşısına Varna meydanında çıkan II.Murad düşmanlarını şaşırtarak mağlup olmalarını sağlamıştır.

O ki; İstanbul’u fetheden, gemileri karadan çıkaracak olan Fatih

Babasının ona duyduğu güveni boşa çıkarmayan, ‘Akılın yaşta değil başta olduğunu’ kanıtlayan bir cevher.

Tarihi kısacık bir mektupla yazabilecek kadar kabiliyetli bir Sultan.

Kısaca “FATİH SULTAN MEHMED”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir