Nedir?

SEFİH NEDİR?

Sefih Nedir? Kelime Kökeni: Arapça Tasarrufsuz, Zevkine düşkün, Hoş zaman geçirme Cümle İçinde Kullanımı:’ Sefih insanlarla aynı ortam da bulunuyordu’.

Nedir?

NİRENGİ NEDİR?

Nirengi nedir? Kelime kökeni; Farsça  Belirli bir sayıdaki noktanın konumunu tespit etmek için noktaları tepe olarak sayarak üçgenlere bölme işi. Cümle içinde kullanımı;’Öğretmen ders anlatırken çok fazla nirengi kullanıyor’.

Nedir?

KARTELA NEDİR?

Kartela nedir? Kelime kökeni;’ İtalyanca, Cartella Tombala oyununda sayıların yazıldığı kart, Tiyatro kapısına asılan tabela, Ürün çeşitlerini gösteren liste Cümle içinde kullanımı;‘Ürünlerin yazıldığı kartelayı yarın gün içinde asistan şefine mutlaka iletmelisiniz’.  

Nedir?

Spiritüel Nedir?

Spiritüel Nedir? Kelime Kökeni; Fransızca Ruhunu rahatlatmayı bilen, düşünce şeklinde pozitif olmayı seçen, iç dünyasında kendi ile barışık olmayı benimsemiş kişiler için kullanılan sıfat türüdür. Tinsel, ruhsal anlamına da gelmektedir. Spiritüalizm ise ‘Ruhçuluk‘ anlamına gelmektedir. Cümle İçinde Kullanımı;’Yeni keşfettiğim bir yazar neredeyse eserlerinin tamamını spiritüel sözler ile yazıyor’

Nedir?

TAVSAMAK NEDİR?

Tavsamak nedir? Kelime Kökeni;Farsça Bitkin düşmek, Eskisi gibi olamamak, Güç yitirmek, Hızını kaybetmek Cümle içinde kullanımı;’Yaşlılık yüzünden hareketleri biraz biraz tavsadı’.

Nedir?

SAYVAN NEDİR?

Sayvan nedir? Kelime Kökeni; Farsça, Sāyebān Yağmurdan korunmak için kullanılan bir şeyin üstüne örtülebilen düz örtü, Üzeri kapalı yer Cümle içinde kullanımı;’Yağmurdan kaçmak için sundurmanın  sayvanına  girdik’.    

Nedir?

VAMP NEDİR?

Vamp Nedir? Kelime Kökeni: Fransızca Cazibeli, Çekici, Maceracı kadın Cümle İçinde Kullanımı:’ Vamp olan kadın erkeklerin nefesini kesiyordu’.

Nedir?

DEKLARE NEDİR?

Deklare Nedir? Kelime kökeni; Fransızca, déclaré Bildirge, Bildirisi yapılmış ilan Kumaşı belli bir modele ve ölçüye göre kesme Cümle içinde kullanımı;‘Resmi kurumlara giden deklare sebebiyle sabah toplantıları iptal edildi’.”

Nedir?

Peyderpey Nedir?

Peyderpey Nedir? Kelime Kökeni; Farsça, Pay dar pay Adım adım, parça parça, bölüm bölüm, azar azar. Cümle İçinde Kullanımı; ‘Bankaya olan kredi borcunu peyderpey ödedi’.