Nedir?

Stoacılık, Stoa Felsefesi Nedir?

117 Gösterim

Helenistik felsefesinin en önemli ve öne çıkan akımlarından biri olan Stoacılık, Stoa Okulunun kurulmasıyla ortaya çıkmıştır.  Stoa okulu Kıbrıslı Zenon tarafından Atina’da Megara okulunun bir kolu olarak resim galerisinde kurmuştur. Antik Yunan döneminin ekollerinden biri sayılan Stoacılık – Stoizm panteist ve materyalist bir anlayış üzerine kurulmuş, insanın temel amacının mutluluk olduğunu benimsemiştir.

Hayatın anlamını sorgulayan ve insanın mutluluğa nasıl erişebileceği üzerine cevap arayan Stoacılar, Stoikler olarak anılmaktadır. Mutluluğa erişmenin ulaşmanın yolunun doğayla uyumlu olmak sonucuna vararak dünya vatandaşı düşüncesin felsefi olarak savunmuşlardır.

Seneca, Marcus Aurelius, Epiktetos başlıca en ünlü Stoiklerdir.  Stoacılara göre mutluluk dış koşullara bağlı olmamalıdır. Sosyal bir varlık olan insan hayatta ona verileni kabul etmeli, acı ve korkuların onu yönlendirmesine izin vermemelidir.

Stoa felsefesine göre evren kutsal bir otorite tarafından yönetilir, külli irade insanlara kutsal ototerite yaratan tarafından verilmiştir. Hayvanların aksine düşünen bir canlı olan insanlar doğruyu yanlışı ayırt etmekle mükelleftir.  Her insana aynı akıl verilmiştir bu yüzden yeryüzündeki tüm insanlar eşittir.

Stoacıların ve Stoiklerin erdemleri

 • Adalet
 • Bilgelik
 • Dürüstlük
 • Ölçülük
 • Yiğitlik
 • Sebep-sonuç ilişkisi
 • Duygular da materyaldir
 • İnsanları olduğu gibi kabullenmek
 • Ölümden korkmazlar
 • İnsanları üzen olaylar değil olaylara yaklaşım biçimidir
 • Anın kıymetini bilmek
 • Geçmişe takılmamak
 • Kendimizi ve sınırlarımızı tanımak
 • Tüm insanlar eşittir

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir