Nedir?

Alevilik Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – Alevilik yanlısı olan siyasi ve sosyal cemaatlerin ortak adı – Genellikle Anadolu’da yaygın olan ve temelde Allah, Hz. Muhammed ve Hz. Ali üçlemesine ve inancına dayanan bir mezhep kolu Cümle içinde kullanımı: ” Aleviliğe mensup kişilerin farklı örf ve adetleri farklıdır, kadının saç teline karışmaz onu kısıtlamazlar. “