Nedir?

Alevi Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça- aleviyye, aleviyyun çoğul biçimi – Hz. Ali’ye bağlılık gösteren değişik dinî ve siyasî grup, cemaat ve topluluğun adı – Şiîlik veya Şialık mezhebinin kollarından biri – Aleviliğe mensup kişi Cümle içinde kullanımı: “Aleviler cem evlerinde ibadet ederler, camiye gitmemelerinin nedeni Emevilerin Hz.Ali’ye hakaret etmeleridir. “