Nedir?

Aleyhdar Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-aleyh+Farsça-dâr – Karşı, zıt tarafta olan kimse – Muhalif eden, aynı fikirde olmayan – Ayrışçı – Aykırı Cümle içinde kullanımı: ” Bana ve fikirlerime karşı aleyhdar bir tavır takınıyorsun bunun hususi bir nedeni var mı?”