Nedir?

MÜDRİK NEDİR?

Müdrik Nedir? Kelime Kökeni: Arapça, Sıfat, Eskimiştir Algı, İdrak eden, Kavrayış, Anlama kabiliyeti, Akıl erdirme. Cümle İçinde Kullanımı:’ Artık her şeyi o da müdrik edebiliyordu.’

Nedir?

İDRAK NEDİR?

İdrak Nedir? Kelime Kökeni: Arapça, İsimdir Ulaşmak, Varmak, Erişmek Algı, Anlamak, Akıl erdirmek, Eş anlamlısı Anlayış Cümle İçinde Kullanımı:’ Anlattıklarımı bir türlü idrak edemiyordu’.

Nedir?

PARADİGMA NEDİR?

Paradigma nedir? Kelime kökeni: Fransızca isimdir. Değerler dizisi, örnek, dizi, model. Duygu düşünce ve algıları yönlendiren davranış kalıplarını belirleyen harita. Bir şey için açık ve tipik örnek. Cümle içinde kullanımı:’Resim atölyesinde paradigma gerekli olunca hoca oluverdi.’

Nedir?

ALGI NEDİR?

Algı nedir? Kelime yapısı: İsimdir.  İdrak etmek, Sonradan anlamak, Farkına varma. Kazanç, rüşvet, vergi. Haşhaş sütünü toplamak için kullanılan kaşık. Bir konuya dikkat vererek o konunun bilincinde olmak. Belleğin katkıları ve bir duyusal izlenimle ortaya çıkan, karmaşık, nesnel bilinç içeriği. Özellikle görsel algılar, dışımızdaki varlığın, eşyaların, nesnelerin biçim ve durumları konusundaki betimlemelerimizin yapısına girer. Cümle […]