Nedir?

Âlihe Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça – İlahlar, Tanrıçalar, Kadın Tanrı – Batıl ilahlar Cümle içinde kullanımı: ” Çok tanrıcalığın görüldüğü dini inançlarda âlihelerde bulunmaktadır, hatta kadın tanrılara inanç daha fazla görülmektedir.”