Nedir?

AKTARMAK NEDİR?

Aktarmak Nedir? Kelime Kökeni: İsim. Herhangi bir bilgiyi başkalarına da bilgilendirmek. Bir kaptaki dolu şeyi başka bir şeye dökmek. Eş Anlamlısı: Uyarlamak, alıntılamak, iletmek. Cümle İçinde Kullanımı:’Derse gelmediği için öğrendiğim şeyleri ona aktarmaya çalıştım’.