Onedirki

ACİBE NEDİR?

Acibe nedir? Kelime Kökeni:Arapça, Eskimiştir Şaşılacak kadar çirkin, güzel olmayan kimse, Eş Anlamlısı Alışılmamış Cümle İçinde Kullanımı:’ Kadının acibe suratı beni kendinden uzaklaştırmıştı’.