Nedir?

Aliterasyon Nedir?

Kelime Kökeni: Fransızca  – Ses yinelemesi – Nesir ve şiirlerde ahenk uyumunu yakalamak maksadıyla söz başlarında, ortalarında aynı ünsüzün ve hecenin yinelenmesi, tekrarlanması Cümle içinde kullanımı: “Şiirde ahengi sağlayan aliterasyon sanatı önem arz ettiği kadar şiiri dinleyenlere de büyük ölçüde zevk verir. “