Nedir?

Layüsel amma yefal Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça – Yaptığından dolayı sorguya çekilemez – Allah, Yaradan, Tanrı Cümle içinde kullanımı: “Yaptıklarından ve yapmadıklarından mesul tutulamayan bir tek lâ-yüs’el ammâ yef’al’dir. “

Nedir?

Lâ-mekan Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça – Yersiz, mekansız, yurtsuz – Mekana bağlı olmaksızın, yere ihtiyacı olmayan – Allah, Tanrı Cümle içinde kullanımı: “Lâ-mekân seni Yaratana dua et, o sesini her yerden duyandır. “

Nedir?

Lafza-i Celal Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça  – Allah’ın adı, Allah, Allah lafzı, İsm-i Celal Cümle içinde kullanımı: “Lâfza-ı Celâl ne güzel buyurmuştur; Oku, Rabbin adına oku!”

Nedir?

Kirdgar Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça  – Yaratıcı, Allah, Mevla, Rab, Tanrı Cümle içinde kullanımı: “Kird-gâr ne eylerse güzel eyler, yeter ki inancını yaralama!”