Nedir?

Lugaviyyat Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça – Sözlüklerle ilgili konular – Sözlük bilimi, leksikografi Cümle içinde kullanımı: “Füsun hanımın ilgisi daha çok lugaviyyât ve lügatlardır.”

Nedir?

Leclac Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça – Sözü tutuk söyleyen, kekeme, kekeç, tutuk Cümle içinde kullanımı: “Dili leclâc olan birini evlet dairesinde işe almamı buyuruyorsunuz öyle mi?”

Nedir?

Lafzatullah Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça – Allah sözü, Allah lafzı Cümle içinde kullanımı: “Lafzatu’l-lah gibi özel isimler başka dile tercüme edilemezler, çoğul yapılamazlar.”