Nedir?

Alp Eren Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – Savaşçı, yiğit, bahadır – Türk-İslam kültürünü yayan bilge kişi, ulu, önder – Derviş – Mücahit, cihada katılan – Yürekli kimse – Alperen Cümle içinde kullanımı: ” Kasabamızda zamanında bir alperen yaşarmış denildiğine göre gözleri görmez ancak ezbere tüm Allah kelamlarını bilirmiş.”