Nedir?

Alparslan Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – Gözü pek, yiğit, cesur, kahraman – Soylu, şanlı – Aslan kadar güçlü – Erkek adı Cümle içinde kullanımı: ” Kaybettiklerine kızma Alparslan, insan kazandığından çok kaybettikleriyle terbiye edilir. “