Nedir?

Âmân-nâme Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-âmân+Farsça-nâme – Aman belgesi – Düşmana güven içinde olduğunu bildirmek maksadıyla verilen belge Cümle içinde kullanımı: ” İslam dinine mensup ülkeler düşmanına bile garez  gütmeyen, Âmân-nâme ile kötülük yapmayacağını garantileyen devletlerdir.”