Nedir?

Âmedî Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-âmed+Arapa-î  – Amedci, sadaret makamında en üst rütbeli görevili – Yeniçeri sınıfının bağlı olduğu birlik – Geliş, gelme eylemi Cümle içinde kullanımı:” Yeniçeri ağaları âmedî den aldıkları emirlerle belli bir düzene sahiptirler. “