Nedir?

Ameliyyâthâne Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ameliyyât+Farsça-hâne – Cerrahi işlemin yapıldığı yer – Hastanelerde cerrahi operasyonların yapıldığı özel kısım, oda Cümle içinde kullanımı: ” Ameliyyâthâne’den çıkan doktorun yüzündeki karamsar ifadeden, çatık kaşlarından bize ölüm haberi vereceğini düşünmüştüm.”