Nedir?

Âteş-âb-perver Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-tamlama – Kılıç, hançer – Çelikten silah – Sivri uçlu ateşsiz silah Cümle içinde kullanımı: ” Âteş-âb-perver; ucunda kordan bir sıcaklık, sapında güçten yontulmuş bir adalet taşır.”