Nedir?

Âteş-gâh Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça – Ateşe tapanların ibadet ettiği yer veya mabet – Zerdüştlerin ateş yaktıkları kutsal mabet Cümle içinde kullanımı: ” Dönemin Zerdüstlerinin kullanmış olduğu âteş-gâh turumuzun sonunda ziyaret edeceğiz.”