Onedirki

Atalık Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – Babalık, dedelik – Lalalık – Babaya yaraşır davranış Cümle içinde kullanımı:” Onun bana yaptığı babalığı atalığı asla unutmam sayesinde adam olabildim.”