Nedir?

Âteş-bâz Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça – Hokkabaz – Ocakçı, ateşçi – Fişekçi – Ateşle oynayıcı – Mutfakta ocak işlerine bakan kimse Cümle içinde kullanımı:” Büyük saray ve konaklarda ocaklarla ilgilenen âteş-bâz  bulunurdu.”