Edebiyatta Parnasizm Akımı Nedir?

464 GösterimLe Parnasse Contempoain  “Çağdaş parnasçılık” eseri Parnasizm akımının çıkış noktası olmuştur.  Realizm, klasizm ve romantizm akımlarına tepki olarak doğmuştur.  Teknikte kusursuzluk ön plandayken, nesnellik baş…

Detay Edebiyatta Parnasizm Akımı Nedir?