Edebiyat

Yedi Meşaleciler Kimdir?

Avatar
271 Gösterim

Fecr-i Âti edebi topluluğunun hemen ardından 1928 yılında ortaya çıkan bu topluluk yedi kişiden oluşmaktadır. Biri hikayeci diğerleri şair olan bu topluluk şiir ve hikayelerini ‘Yedi Meşale’ adlı kitapta toparlayarak Türk edebiyatımıza farklı bir yoldan katılmışlardır.

Yedi Meşaleciler hareketini başlatan yedi genç; Yaşar Nabi Nayır, Muhammer Lütfi Bahşi, Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Cevdet Kudret Solok, Kenan Hulusi Koray ve Vasfi Mahir Kocatürk’tür.  Hepsi de oldukça genç olan şair ve yazarlar lise yada üniversite öğrencisidir.

Cumhuriyet döneminde edebiyatta başlayan ‘Sanat sanat içindir’ diyerek öz şiir anlayışını ilk kez benimseyen Yedi Meşaleciler Servet-i Fünun dergisinin 22 Mart 1928 tarihli sayısında yeni bir kitap çıkaracaklarını ilan ettiler.  Yedi kişinin şiirlerinin ve hikayelerinin bulunduğu kitabın ‘Yedi Meşale’ isminde olacağını belirtmişlerdi.

Önsözünde edebi alanla neler yapacaklarını anlatan Yedi Meşaleciler, kitabı Nisan ayında çıkartarak okurun önüne sunarlar.  Büyük bir ilgiyle karşılanan kitap için Yedi Meşaleciler arzularını şu sözle dile getirmişlerdir.

“Memleketimizde son edebî cereyanları gösterecek toplu bir eser vücuda getirmek”

Yedi Meşalecilere göre Türk edebiyatı önceleri Doğu edebiyatına iştirak ederken, Tanzimat döneminden sonrasında Batı edebiyatını taklit ederek özünü kaybetmiştir.  Türk edebiyatının artık kendi benliğine sönmesini gerektiğini savununa grup ‘Meşale’ adında yayınladıkları dergiyle Türk edebiyatının eksikliğini çektiği canlılığı, yeniliği ve samimiyeti kazandırmak istemişlerdir.

Milli edebiyat şairlerine ve Beş Hececilere tepki olarak ortaya çıkan Yedi Meşaleciler, şiirin hiç bir fikir ve ideoloji için kullanılamayacağını öne sürmüşlerdir.  Çıkardıkları Meşale dergisini destekleyen Ahmet Haşim, yazılarını da göndererek arka çıktığını gösteriyordu.

Yedi Meşalecilerin Özellikleri;

 • Eski terennümler terk edilerek soluk hislerden uzaklaşılacaktır.
 • Şiirdeki konu ve tema sıkıntısı genişletilerek giderilecektir.
 • Yıllardır tekrar edilen fikir ve konular terk edilecektir.
 • Şiirin özellikleri canlılık, samimiyet, yenilikçi gibi ögeler içerecektir.
 • Sanat eseri oluşturmak için incelik ve sanat şiire eklenecektir.
 • Yedi Meşaleciler üslup konusunda Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti şairlerinin etkisinde kaldıklarını açık etmişlerdir.

Yedi Meşalecilerin Edebiyat Anlayışı;

 • Sanat sanat içindir.
 • Türk edebiyatı Doğu ve Batı edebiyatlarını taklit etmeyi bırakmalıdır. Bunun yerine yenilikçi, kendine has samimi bir öze dönüş gerçekleştirmelidir.
 •  Fransız sembolistlerin etkisinde kalmışlardır.
 • Hece ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir.
 • Şiirde zenginlik sağlamak için hayal gücünü kullanmışlardır.
 • İmge ve benzetmelerle renklendirdikleri şiirler sanatsal tablo değerine ulaşmıştır.
 • Türk edebiyatında kısa süreli bir akım yaratmışlardır.

 

Yazar Hakkında

Avatar

Semra Şenol

Yorum Yap